Günlük parçalayıcının təqdimatı

2021-11-19

Günlük ayırıcıəsasən şaquli və üfüqi seriyalar daxil olmaqla ağac yongalarının emalı sənayesində mühüm köməkçi avadanlıqdır.log spliternin funksiyası hidravlik iş prinsipindən istifadə etməklə kötükləri, iri budaqları, iri log bölmələrini və bərk ağacları parçalayıcının qidalanma ölçüsü tələblərinə cavab vermək üçün parçalamaq və ya xammalı başqa məqsədlər üçün materiallara bölməkdir. Günlük ayırıcıinin ümumi vuruş xüsusiyyətləri 1000 mm, 1100 mm və 1200 mm, nominal təzyiq isə 30 ton, 35 ton və 50 tondur. Üfüqi modelilog parçalayıcıistifadəsi daha rahatdır və istifadəçilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq dartma mobil maşınına çevrilə bilər.

  • QR