Elektrikli forkliftdən istifadə zamanı ehtiyat tədbirləri

2022-02-26

(elektrikli forklift)Batareyanın doldurulması və boşaldılması prosesində elektrolitdəki su elektroliz və buxarlanma səbəbindən tədricən azalacaq və nəticədə elektrolitik maye səviyyəsinin aşağı düşməsinə səbəb olacaqdır. Vaxtında əlavə edilmədikdə, batareyanın xidmət müddətini qısalda bilər və distillə edilmiş su vaxtında əlavə edilməlidir. Bunun əvəzinə təmizlənmiş içməli sudan istifadə etməyin, çünki təmizlənmiş suyun tərkibində müxtəlif mikroelementlər var ki, bu da batareyaya mənfi təsir göstərir.

(elektrik forklift)Batareyaya elektrolit və ya su əlavə edərkən, elektrolitin elektrod lövhəsindən 10-15 mm yüksək olmasına diqqət yetirin; İki qırmızı xətti olan batareyalar üçün elektrolit yuxarı qırmızı xətti keçməməlidir. Elektrolit çox doludursa, o, batareya qapağının kiçik dəliyindən daşacaq. Batareyanın müsbət və mənfi qütbləri arasında axdıqdan sonra bir dövrə öz-özünə boşalma meydana gələcək. Bu vəziyyətdə elektrolit silinməli və ya qaynar su ilə yuyulmalıdır.

Elektrolit əlavə edərkən, təsadüfən bir şey düşərsə, balıq tutmaq üçün metal əşyalardan istifadə etməyin və çirkləri sıxışdırmaq üçün taxta çubuqlardan istifadə edin; Balıq ovu üçün dəmir məftil və ya mis məftil istifadə edilərsə, metal molekulları kükürd turşusunun korroziyası altında akkumulyatora daxil olaraq öz-özünə boşalma əmələ gətirir və batareyanı zədələyir.

(elektrikli forklift)Avtomobil 20 gündən çox işləməyi dayandırarsa, sızma qəzalarının qarşısını almaq üçün batareyanın mənfi naqili çıxarılmalıdır.
  • QR